Objava: PREDAVANJE-PSSS Niš

Dana 31.01.2024. godine, sa početkom u 13:30 održana je predavanje, mesto Merošina , opština Merošina, sala opštine Merošina
sa temama:
1. 13:30 do 14:00 IPARD , savetodavac Miloš Marković
2. 14:00 do 14:30 Kontrola plodnosti zemljišta , savetodavac Tanja Živković

Cilj predavanja je upoznavanje prisutnih sa IPARD projektima za tekuću godinu i potrebnoj dokumentaciji za analizu zemljišta.
Koordinator: Miloš Marković

Izvor: PSSS Niš