Objava: PREDAVANJE-PSSS Niš

Dana 01.02.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Svrljig , opština Svrljig, velika sala SO Svrljig
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Elektronsko postupanje u eAgraru , savetodavac Srećko Vukašinović
2. 10:30 do 11:00 Kontrola plodnosti zemljišta , savetodavac Suzana Rašić
3. 11:00 do 11:30 Diverzifikacija prihoda na gazdinstvu , savetodavac Branka Miljković
4. 11:30 do 12:00 IPARD , savetodavac Predrag Janković

Cilj predavanja bio je upoznati prisutne sa postupanjem u eAgraru, analizom zemlje, diverzifikacijim i IPARD projektima za tekuću godinu.
Koordinator: Suzana Rašić

Izvor: PSSS Niš