Objava: PREDAVANJE-PSSS Niš

Dana 25.10.2023. godine, sa početkom u 12:00 održana je predavanje, mesto Sićevo , opština Niš-Niška Banja, Prostorije zemljoradničke zadruge
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Dodavanje vrednosti proizvodima animalnog porekla , savetodavac Predrag Janković
2. 12:30 do 13:00 Osiguranje useva , savetodavac Branka Miljković
3. 13:00 do 13:30 Zadrugarstvo , savetodavac Suzana Rašić


Koordinator: Branka Miljković

Izvor: PSSS Niš