Objava: PREDAVANJE-PSSS Niš

Dana 28.08.2023. godine, sa početkom u 11:30 održana je predavanje, mesto Balajnac , opština Merošina, Mesne kancelarije sela Balajnac
sa temama:
1. 11:30 do 12:00 Cuvanje krava u zatvorenom sistemu , savetodavac Miloš Marković
2. 12:00 do 12:30 Podizanje sistema za navodnjavanje , savetodavac Ivan Rangelov


Koordinator: Miloš Marković

Izvor: PSSS Niš