Objava: PREDAVANJE-PSSS Niš

Dana 01.03.2023. godine, sa početkom u 13:30 održana je predavanje, mesto Mozgovo , opština Aleksinac, Sala Doma kulture sela Mozgovo
sa temama:
1. 13:30 do 14:00 Najbitnije agrotehničke mere u proizvodnji kukuruza , savetodavac Saša Stanković
2. 14:00 do 14:30 Kalcizacija, fosfatizacija i humizacija zemljišta , savetodavac Ivan Rangelov
3. 14:30 do 15:00 Rezidba voćarskih zasada , savetodavac Tanja Živković
4. 15:00 do 15:30 Obrezivanje papaka kod goveda , savetodavac Predrag Janković

Cilj predavanja bio je da se ukaže na bitne agrotehničke mere u proizvodnji kukuruza, na značaj pravilne rezidbe voća, potrebe obrezivanja papaka i njbitnije mere humizacije i popravke pH vrednosti zemljišta kao i podizanja nivoa fosfora u zemljištu
Koordinator: Saša Stanković

Izvor: PSSS Niš