Objava: PREDAVANJE-PSSS Niš

Dana 11.02.2021. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Donja Rasovača , opština Merošina, sala mesne kancelarije
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Značaj agrohemijske analize zemljišta u zasadima voća , savetodavac Tanja Živković
2. 11:30 do 12:00 Zaštita voćnjaka od bolesti i štetočina , savetodavac Dušan Stojanović

Cilj predavanja je upoznavanje proizvođača sa značajem đubrenja voćnjaka na osnovu agrohemijske analize zemljišta i zaštita voćnjaka od bolesti i štetočina.
Predavanje će biti održano uz poštovanje svih propisanih i preporučenih epidemioloških mera zaštite stanovništva od COVID19.
Koordinator: Tanja Živković

Izvor: PSSS Niš