Objava: PREDAVANJE-PSSS Negotin

Dana 24.03.2024. godine, sa početkom u 16:58 održana je predavanje, mesto Čubra , opština Negotin, Seoski dom
sa temama:
1. 16:58 do 17:31 Adaptacija ratarske proizvodnje na klimatske promene , savetodavac Vladica Gavrilović
2. 17:34 do 18:07 Prepoznavanje lokalnih proizvoda sa geografskim poreklom , savetodavac Ivana Stanković

Cilj najavljenog predavanja je da se proizvođači upoznaju sa adaptacijom proizvodnje na klimatske promene i proizvodima sa geografskim poreklom.
Koordinator: Vladica Gavrilović

Izvor: PSSS Negotin