Objava: PREDAVANJE-PSSS Negotin

Dana 15.03.2024. godine, sa početkom u 10:58 održana je predavanje, mesto Negotin , opština Negotin, PSSS Negotin
sa temama:
1. 10:58 do 11:31 Podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Dejan Stefanović
2. 11:31 do 12:02 Tehnološko ekonomski obrasci u poljoprivrednoj proizvodnji , savetodavac Vladica Stefanović

Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednika sa podsticajima u poljoprivredi i konkurisanjem putem platforme eAgrar, kao i vođenjem evidencije troškova i prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu.
Koordinator: Dejan Stefanović

Izvor: PSSS Negotin