Objava: PREDAVANJE-PSSS Negotin

Dana 07.03.2024. godine, sa početkom u 10:06 održana je predavanje, mesto Rtkovo , opština Kladovo, Seoski dom
sa temama:
1. 10:06 do 10:37 Kontrola plodnosti zemljišta , savetodavac Vladimir Stanković
2. 10:37 do 11:12 IPARD program , savetodavac Ivana Stanković

Cilj najavljenog predavanja bio je upoznavanje poljoprivrednih proizvodjača sa kontrolom plodnosti zemljišta, kao i sa IPARD programom. Prisutno je 11 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Vladimir Stanković

Izvor: PSSS Negotin