Objava: PREDAVANJE-PSSS Negotin

Dana 01.03.2024. godine, sa početkom u 09:06 održana je predavanje, mesto Bor , opština Bor, Sala opštine Bor
sa temama:
1. 09:06 do 09:37 Zaštita kukuruza , savetodavac Nenad Ilić
2. 09:37 do 10:08 Virusi u pšenici , savetodavac Slavica Svetozarević

Cilj najavljenog predavanja je da se proizvođači upoznaju sa zaštitom useva kukuruza i pšenice od bolesti,korova i štetočina
Koordinator: Nenad Ilić

Izvor: PSSS Negotin