Objava: PREDAVANJE-PSSS Negotin

Dana 08.02.2024. godine, sa početkom u 11:02 održana je predavanje, mesto Kladovo , opština Kladovo, Sala gradske uprave
sa temama:
1. 11:02 do 11:33 E-Agrar i podsticaji za poljoprivredne proizvođače , savetodavac Dejan Stefanović
2. 11:34 do 12:05 Tehnološko-ekonomski obrasci u poljoprivrednoj proizvodnji , savetodavac Vladica Stefanović

Cilj predavanje je upoznavanje poljoprivrednika sa eAgrarom, podsticajima za poljoprivredne proizvođače i unapređenje proizvodnje primenom tehnološko-ekonomskih obrazaca u poljoprivrednoj proizvodnji
Koordinator: Dejan Stefanović

Izvor: PSSS Negotin