Objava: PREDAVANJE-PSSS Negotin

Dana 08.02.2024. godine, sa početkom u 10:19 održana je predavanje, mesto Majdanpek , opština Majdanpek, Sala fondacije
sa temama:
1. 10:19 do 10:55 Eagrar , savetodavac Teodor Prvulović
2. 10:56 do 11:43 Podsticaji Ministarstva poljoprivrede , savetodavac Dragan Radosavljević

Savetodavci PSSS Negotin održaće predavanja na aktuelne teme iz agara sa akcentom na E agrar, obnovu gazdinstava i podnošenje zahteva po hektaru.
Koordinator: Dragan Radosavljević

Izvor: PSSS Negotin