Objava: PREDAVANJE-PSSS Negotin

Dana 05.02.2024. godine, sa početkom u 10:02 održana je predavanje, mesto Slatina , opština Bor, Mesna kancelarija
sa temama:
1. 10:02 do 10:42 Uticaj klimatskih promena na poljoprivrednu proizvodnju , savetodavac Vladica Gavrilović
2. 10:42 do 11:18 Štetočine na strnim žitima , savetodavac Bojana Filidžanović

Cilj predavanja bio je da se poljoprivrednici bliže upoznaju sa uticajem klimatskih promena na poljoprivrednu proizvodnju i zaštitom pšenice od štetočina. Prisutno je bilo 13 proizvođača.
Koordinator: Bojana Filidžanović

Izvor: PSSS Negotin