Objava: PREDAVANJE-PSSS Negotin

Dana 07.03.2023. godine, sa početkom u 12:07 održana je predavanje, mesto Negotin , opština Negotin, Prostorije gradske uprave Negotin
sa temama:
1. 12:07 do 12:37 Zadrugarstvo , savetodavac Zorica Petkanić
2. 12:45 do 13:15 vinogradarski registar , savetodavac Teodor Prvulović

Cilj ovih predavanja jesu upoznavanje poljoprivrednika sa aktuelnim temama iz agrara i agrarne politike Ministarstva poljoprivrede.
Koordinator: Teodor Prvulović

Izvor: PSSS Negotin