Objava: PREDAVANJE-PSSS Negotin

Dana 19.02.2021. godine, sa početkom u 17:00 održana je predavanje, mesto Popovica , opština Negotin, Seoski dom
sa temama:
1. 17:00 do 17:30 Zaštita kukuruza , savetodavac Bojana Filidžanović
2. 17:30 do 18:00 Pravilno odlaganje stajnjaka u cilju zaštite životne sredine , savetodavac Vladimir Stanković

Cilj najavljenog predavanja bio je da se proizvođači upoznaju sa novim dostignućima u ratarskoj proizvodnji. Prisutno je bilo 14 proizvođača.
Koordinator: Bojana Filidžanović

Izvor: PSSS Negotin