Objava: PREDAVANJE-PSSS Negotin

Dana 08.02.2021. godine, sa početkom u 19:00 održana je predavanje, mesto Karbulovo , opština Negotin, Seoski dom
sa temama:
1. 19:00 do 19:30 Zaštita jabučastog voća , savetodavac Nenad Ilić
2. 19:30 do 20:00 Ishrana krava u laktaciji , savetodavac Dragan Radosavljević
3. 20:00 do 20:30 Kalcifikacija zemljišta , savetodavac Vladimir Stanković

Cilj najavljenog predavanja bio je da se proizvođači upoznaju sa značajem pravovremene zaštite jabučastog voća,adekvatne ishrane muznih krava i poboljšanja hemijskog sastava zemljišta.Prisutno je bilo 15 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Nenad Ilić

Izvor: PSSS Negotin