Objava: PREDAVANJE-PSSS Negotin

Dana 26.04.2024. godine, sa početkom u 10:06 održana je predavanje, mesto Jasenica , opština Negotin, Seoski dom
sa temama:
1. 10:06 do 10:38 Bezbedna primena pesticida , savetodavac Bojana Filidžanović
2. 10:39 do 11:11 Osiguranje u poljoprivredi , savetodavac Ivana Stanković

Cilj predavanja bio je da se poljoprivrednici informišu o načinu osiguranja u poljoprivredi i bezbednoj primeni pesticida.
Koordinator: Bojana Filidžanović

Izvor: PSSS Negotin