Objava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

Dana 08.03.2023. godine, sa početkom u 10:59 održana je predavanje, mesto Loznica , opština Loznica – grad, Prostorije PSSS “Poljosavet” Loznica
sa temama:
1. 10:59 do 11:31 Remotantne sorte maline , savetodavac Veljko Stepanović
2. 11:32 do 12:02 Sistemi obrade zemljišta za ratarske kulture , savetodavac Dušan Despotović

Cilj predavanja da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa remotantnim sortama maline i sistemima obrade zemljišta za ratarske kulture. Predavanju prisustvovalo 15 slušalaca.
Koordinator: Veljko Stepanović

Izvor: PSSS Loznica