Objava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

Dana 07.03.2023. godine, sa početkom u 12:00 održana je predavanje, mesto Loznica , opština Loznica – grad, PSSS “Poljosavet” Loznica
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Bezbedna primena pesticida , savetodavac Jelena Nevzatović
2. 12:31 do 13:02 Inovacije u proizvodnji jagodastog voća , savetodavac Zlatica Krsmanović

Cilj predavanja je da se prisutni upoznaju sa bezbednom primenom pesticida i inovacijama u proizvodnji jagodastog voća.
Predavanje je održano za učenike II godine srednje škole ,,Sveti Sava” iz Loznice koji se školuju za zanimanje ,,Tehničar za zaštitu životne sredine” u pratnji nastavnog profesora Snežane Vukosavljević. Predavanju prisustvovalo 10 osoba.
Koordinator: Jelena Nevzatović

Izvor: PSSS Loznica