Objava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

Dana 11.07.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Loznica , opština Loznica – grad, prostorije PSSS “Poljosavet”doo Loznica
sa temama:
1. 09:00 do 09:31 “Dobrobit i ponašanje domaćih životinja , savetodavac Gordana Vujaklija
2. 09:32 do 10:04 “Podrška sprovođenju IPARD III programa” , savetodavac Živko Stefanović

Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa oblicima ponašanja domaćih životinja kako bi se smanjio stres, a odgajivač sprečio neželjene efekte i smanjenje proizvodnje, kao i
sa ulogom i značajem PSSS i poljoprivrednih savetodavaca u sprovođenju IPARD III programa.
Koordinator: Gordana Vujaklija

Izvor: PSSS Loznica