Objava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

Dana 01.07.2024. godine, sa početkom u 09:55 održana je predavanje, mesto Radalj , opština Mali Zvornik, Poljoprivredno gazdinstvo Željka Petrović
sa temama:
1. 09:55 do 10:27 Adaptacija na klimatske promene u biljnoj proizvodnji , savetodavac Zlatica Krsmanović
2. 10:28 do 11:07 Reprodukcija ovaca , savetodavac Dejan Obadović

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa načinima i merama za adaptaciju i prilagođavanje na klimatske promene u biljnoj proizvodnji kao i sa merama za poboljšanje reproduktivne sposobnosti ovaca. Predavanju prisustvovalo deset poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Zlatica Krsmanović

Izvor: PSSS Loznica