Objava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

Dana 03.06.2024. godine, sa početkom u 11:59 održana je predavanje, mesto Ljubovija , opština Ljubovija, Prostorije opštine Ljubovija
sa temama:
1. 11:59 do 12:31 “Objekti za smeštaj ovaca i koza” , savetodavac Gordana Vujaklija
2. 12:35 do 13:07 “Penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika” , savetodavac Živko Stefanović

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa uslovima koje treba da ispune kako bi održali dobro zdravlje, proizvodnu kondiciju i uspešnu reprodukciju ovaca i koza, kao i sa problematikom penzijsko invalidskog osiguranja sa akcentom na osiguranje poljoprivrednika.
Koordinator: Gordana Vujaklija

Izvor: PSSS Loznica