Objava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

Dana 23.05.2024. godine, sa početkom u 11:01 održana je predavanje, mesto Krupanj , opština Krupanj, Prostorije opštine Krupanj
sa temama:
1. 11:01 do 11:32 “Savremena proizvodnja koza na malim gazdinstvima” , savetodavac Gordana Vujaklija
2. 11:32 do 12:03 “Agrotehnika lucerke i travno-leguminoznih smeša” , savetodavac Dušan Despotović

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa osnovnim karakteristikama kozarske proizvodnje obzirom na mogućnosti krupanjskog kraja za ovu delatnost, preradu kozjeg mleka u sir i ukaže na značaj pravovremene agrotehnike za lucerku i travno-leguminozne smeše.
Koordinator: Gordana Vujaklija

Izvor: PSSS Loznica