Objava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

Dana 14.05.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Loznica , opština Loznica – grad, Prostorije PSSS “Poljosavet” doo Loznica
sa temama:
1. 09:00 do 09:31 Dobra poljoprivredna praksa i bezbedna primena pesticida , savetodavac Jelena Nevzatović
2. 09:31 do 10:02 Primena Green seeker-a , savetodavac Dušan Despotović

Cilj predavanja je da se učenici srednje škole upoznaju sa dobrom poljoprivrednom praksom i bezbednom primenom pesticida kao i sa primenom Green seeker-a u ratarskoj proizvodnji. Predavanju prisustvovao 21 učenik.
Koordinator: Jelena Nevzatović

Izvor: PSSS Loznica