Objava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

Dana 28.03.2024. godine, sa početkom u 12:01 održana je predavanje, mesto Ribarice , opština Loznica – grad, Prostorije Mesne zajednice
sa temama:
1. 12:01 do 12:32 Obredđivanje pravog vremena za setvu kukuruza , savetodavac Dušan Despotović
2. 12:33 do 13:04 Heminjske mere nege kukuruza , savetodavac Nikola Petrović

Pošto se bliži početak setve kukuruza, cilj predavanja je da se ukaže na znaćaj pravilne agrotehnike (predsetvena priprema, određivanja vremena setve, dubine setve,i dr) i preventivnih mera u zaštiti useva kukuruza.
Koordinator: Dušan Despotović

Izvor: PSSS Loznica