Objava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

Dana 08.03.2024. godine, sa početkom u 08:59 održana je predavanje, mesto Krupanj , opština Krupanj, Prostorje lokalne samouprave Krupanj
sa temama:
1. 08:59 do 09:30 Bolesti i štetočine šljive , savetodavac Jelena Nevzatović
2. 09:31 do 10:02 Adaptacija na klimatske promene u poljoprivrdi , savetodavac Zlatica Krsmanović

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa najznačajnijim bolestima i štetočinama šljive, kao i adaptacijom na klimatske promene u poljoprivredi. Predavanju prisustvovalo 11 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Jelena Nevzatović

Izvor: PSSS Loznica