Objava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

Dana 01.03.2024. godine, sa početkom u 07:57 održana je predavanje, mesto Loznica , opština Loznica – grad, PSSS ,,Poljosavet” doo Loznica
sa temama:
1. 07:57 do 08:27 Gajenje alternativnih ratarskih biljaka u cilju proizvodnje hrane sa dodatom vrednošću , savetodavac Milica Popadić
2. 08:28 do 08:58 Regenerativna poljoprivreda , savetodavac Milenko Đurić

Predavanje će biti održano za učenike III razreda srednje škole ,,Sveti Sava” iz Loznice, smera Tehničar za zaštitu životne sredine, u pratnji nastavnog profesora Ljiljane Bojić.
Cilj predavanja je upoznati učenike sa gajenjem alternativnih ratarskih biljaka u cilju proizvodnje hrane sa dodatom vrednošću i sa značajem regenerativne poljoprivrede.
Koordinator: Milica Popadić

Izvor: PSSS Loznica