Objava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

Dana 02.02.2024. godine, sa početkom u 10:02 održana je predavanje, mesto Ljubovija , opština Ljubovija, Opština Ljubovija
sa temama:
1. 10:02 do 10:37 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Dušan Despotović
2. 10:37 do 11:12 Dobrobit i ponašanje domaćih životinja , savetodavac Gordana Vujaklija

Cilj predavanja, upoznavanje i približavanje tema iz oblasti eAgrara, kao upoznavanje sa značajem pravilnog ophođenja i smeštaja domaćih životinja, sve u cilju kvalitetnije stočarske proizvodnje.
Koordinator: Dušan Despotović

Izvor: PSSS Loznica