Objava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

Dana 13.10.2023. godine, sa početkom u 08:59 održana je predavanje, mesto Krupanj , opština Krupanj, sala opštine
sa temama:
1. 08:59 do 09:31 Penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika , savetodavac Živko Stefanović
2. 09:32 do 10:08 Značaj fosfora za voćarske kulture , savetodavac Veljko Stepanović

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa problematikom penzijsko invalidskog osiguranja sa akcentom na osiguranje poljoprivrednika, kao i sa značajem fosfora za voćarske kulture.
Koordinator: Živko Stefanović

Izvor: PSSS Loznica