Objava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

Dana 12.02.2021. godine, sa početkom u 12:30 održana je predavanje, mesto Brasina , opština Mali Zvornik, Dom kulture
sa temama:
1. 12:30 do 13:00 Agrotehnika kukuruza kokičara , savetodavac Milenko Đurić
2. 13:00 do 13:30 Mere popravke poljoprivrednog zemljišta , savetodavac Milica Popadić

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa agrotehničkim merama u proizvodnji kukuruza kokičara kako bi se obezbedio dodatni prihod na gazdinstvu i sa načinima i merama popravke poljoprivrednog zemljišta kako bi se sačuvala njegova plodnost.
Koordinator: Milica Popadić

Izvor: PSSS Loznica