Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 21.06.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Leskovac , opština Leskovac – grad, Sala PSSS Leskovac
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Konzervisanje kabaste stočne hrane , savetodavac Dejan Randjelović
2. 09:30 do 10:00 Aktuelni podsticaji MPŠV za 2024. godinu , savetodavac Dalibor Cvetanović

Cilj predavanja je bio da se uz saradnju sa lokalnom samoupravom opštine Leskovac uz predhodno informisanje ( SKGO ) podigne nivo znanja poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Dejan Randjelović

Izvor: PSSS Leskovac