Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 08.03.2024. godine, sa početkom u 12:00 održana je predavanje, mesto Manojlovce , opština Leskovac – grad, Mesna zajednica Manojlovce
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Konzervacija kabaste stočne hrane , savetodavac Dejan Randjelović
2. 12:30 do 13:00 Rezidba koštičavog voća , savetodavac Dalibor Cvetanović

Cilj predavanja je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa pravilnim postupkom konzervacije kabaste stočne hrane, kao i pravilnom rezidbom koštičavog voća.
Koordinator: Dejan Randjelović

Izvor: PSSS Leskovac