Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 01.03.2024. godine, sa početkom u 12:30 održana je predavanje, mesto Slavujevce , opština Leskovac – grad, Prostorije sela Slavujevca
sa temama:
1. 12:30 do 13:00 Klimatske promene i voćarstvo , savetodavac Aleksandar Mitić
2. 13:00 do 13:30 Monilioze koštičavih voćaka , savetodavac Bojana Karapandžić
3. 13:30 do 14:00 Kontrola plodnosti zemljišta , savetodavac Radovan Bjelica

Cilj predavanja bio je da se prisutni poljoprivredni proizvođači upoznaju sa klimatskim promenama i uticaj na voćarstvo, moniliozi koštičavih voćaka kao i kontrolom plodnosti zemljišta.
Koordinator: Aleksandar Mitić

Izvor: PSSS Leskovac