Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 02.02.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Šarlince , opština Leskovac – grad, Službene prostorije Stamenković Dejana
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Mirjana Petrović
2. 10:30 do 11:00 Zadrugarstvo , savetodavac Dejan Pešić

Prisutnim poljoprivrednim proizvođačima pojašnjeno je pristupanje eAgraru, obnova gazdinstava, refakcija goriva, prijavljivanje za subvencije po hektaru, kao i prednosti udruživanja u zadruge.
Koordinator: Mirjana Petrović

Izvor: PSSS Leskovac