Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 31.01.2024. godine, sa početkom u 12:00 održana je predavanje, mesto Bojnik , opština Bojnik, Poljoprivredna škola
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz evidenciju podataka u tehnološko-ekonomskim obrascima , savetodavac Mirjana Petrović
2. 12:30 do 13:00 Diverzifikacije prihoda na gazdinstvu , savetodavac Dejan Pešić

Đacima poljoprivredno-tehničke škole u Bojniku na predavanju su predstavljani tehnološko-ekonomski obrasci za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i informisani su o dodatnim prihodima na gazdinstvu – diverzifikacija prihoda.
Koordinator: Mirjana Petrović

Izvor: PSSS Leskovac