Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 30.01.2024. godine, sa početkom u 14:00 održana je predavanje, mesto Leskovac , opština Leskovac – grad, Kulturni centar
sa temama:
1. 14:00 do 14:30 Diverzifikacije prihoda na gazdinstvu , savetodavac Mirjana Petrović
2. 14:30 do 15:00 Javna skladišta , savetodavac Dejan Pešić

Prisutnim poljoprivrednim proizvođačima na predavanju predstavljan je značaj javnih skladišta i informisani su o dodatnim prihodima na gazdinstvu – diverzifikacija prihoda.
Koordinator: Mirjana Petrović

Izvor: PSSS Leskovac