Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 22.01.2024. godine, sa početkom u 10:29 održana je predavanje, mesto Pečenjevce , opština Leskovac – grad, Dom kulture
sa temama:
1. 10:29 do 11:31 Priprema zemljišta za podizanje zasada voća , savetodavac Igor Ristić
2. 10:29 do 11:33 Pravilna prihrana ozimih useva preduslov za dobar prinos , savetodavac Boban Stanković

Cilj: Prihranjivanje je jedna od najvažnijih agrotehničkih mera u proizvodnji žita. Prisutnima objasniti da priprema zemljišta za podizanje zasada voća radi se sa ciljem da se stvore povoljni uslovi za prijem, porast, razvoj i plodonošenje stabla u dužem vremenskom periodu.


Koordinator: Boban Stanković

Izvor: PSSS Leskovac