Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 19.01.2024. godine, sa početkom u 14:00 održana je predavanje, mesto Leskovac , opština Leskovac – grad, Prostorije PSSS Leskovac
sa temama:
1. 14:00 do 14:30 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Dušan Đorđević
2. 14:30 do 15:00 Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz prikupljanje tehničko-tehnoloških i ekonomskih podataka na gazdinstvima , savetodavac Nenad Stefanović

Cilj predavanja bio je upoznavanje proizvođača sa aktuelnim agroekonomskim temama kao i aktuelnim temama u oblasti voćarstva sa akcentom na prihode i prikupljanje tehničko tehnoloških i ekonomskih podataka na gazdinstvu.
Koordinator: Dušan Đorđević

Izvor: PSSS Leskovac