Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 16.10.2023. godine, sa početkom u 08:00 održana je predavanje, mesto Leskovac , opština Leskovac – grad, Kulturni centar Leskovac
sa temama:
1. 08:00 do 08:30 Preventivna kontrola glodara u proizvodnji ozimih kultura , savetodavac Mirjana Petrović
2. 08:30 do 09:00 Pravilno uzorkovanje zemljišta za kontrolu plodnosti , savetodavac Aleksandar Mitić

Cilj održavanja ovog predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa aktuelnim temama iz agrara.
Koordinator: Mirjana Petrović

Izvor: PSSS Leskovac