Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 27.01.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Ladovica , opština Vlasotince, Osnovna škola Ladovica
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Zadrugarstvo , savetodavac Mirjana Petrović
2. 09:30 do 10:00 Upis u vinograd.registar za 2023. godinu , savetodavac Nenad Stefanović

Predavanje je održano zainteresovanim proizvođačima prema navedenim temama.
Koordinator: Mirjana Petrović

Izvor: PSSS Leskovac