Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 13.06.2023. godine, sa početkom u 15:00 održana je predavanje, mesto Todorovce , opština Leskovac – grad, Mesna zajednica
sa temama:
1. 15:00 do 15:30 Parametri higijenske ispravnosti mleka , savetodavac Dejan Randjelović
2. 15:30 do 16:00 Tehnologija gajenja šljive , savetodavac Dalibor Cvetanović

Cilj predavanja je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa prametrima higijenske ispravnosti mleka, u cilju dobijanja kvalitetnog mleka i mlečnih proizvoda, kao i primena savremenih tehnoloških rešenja u proizvodnji šljive u cilju dobijanja kvalitetnog proizvoda.
Koordinator: Dejan Randjelović

Izvor: PSSS Leskovac