Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 14.03.2023. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Karađorđevac , opština Leskovac – grad, Prostorija mesne zajednice
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Značaj sprovođenja monitoringa u biljnoj proizvodnji , savetodavac Bojana Karapandžić
2. 18:30 do 19:00 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Dušan Đorđević

Cilj predavanja je bio da se poljoprivrednim proizvođačima ukaže na značaj sprovođenja monitoringa u biljnoj proizvodnji i pruže informacije vezane za eAgrar.
Koordinator: Bojana Karapandžić

Izvor: PSSS Leskovac