Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 11.02.2021. godine, sa početkom u 08:00 održana je predavanje, mesto Leskovac , opština Leskovac – grad, Poljoprivredna škola
sa temama:
1. 08:00 do 08:30 Prihrana pšenice i ječma , savetodavac Boban Stanković
2. 08:30 do 09:00 Mere i aktivnosti Ministarstva poljoprivrede , savetodavac Igor Ristić

Cilj: Prihranjivanje je jedna od najvažnijih agrotehničkih mera u proizvodnji žita, prisutni upoznati sa aktuelnim merama i aktivnostima Ministarstva poljoprivrede.
Koordinator: Boban Stanković

Izvor: PSSS Leskovac