Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 04.02.2021. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Gornja Bunuša , opština Leskovac – grad, Prostorija mesne zajednice
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Tehnologija proizvodnje šljive i sortiment , savetodavac Aleksandar Mitic
2. 18:30 do 19:00 Zaštita šljive , savetodavac Bojana Karapandžić

Cilj predavanja bio je da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima predstavi tehnologija proizvodnje šljive i sortiment, kao i mere zaštite šljive od prouzrokovača bolestii štetočina.
Koordinator: Aleksandar Mitic

Izvor: PSSS Leskovac