Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 04.02.2021. godine, sa početkom u 12:30 održana je predavanje, mesto Medveđa , opština Medveđa, Medveđa
sa temama:
1. 12:30 do 13:00 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Mirjana Petrović
2. 13:05 do 13:35 Dodavanje vrednosti proizvodima od voća i povrća kroz preradu. pakovanje, promociju i zaštitu oznaka kvaliteta , savetodavac Nenad Stefanović

Predavanje je održano u saradnji sa lokalnom samoupravom u cilju upoznavanja poljoprivrednih proizvođača sa diverzifikacijom prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu i dodavanje vrednosti proizvodima od voća i povrća kroz preradu, pakovanje, promociju i zaštitu oznaka kvaliteta.
Koordinator: Mirjana Petrović

Izvor: PSSS Leskovac