Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 02.02.2021. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Todorovce , opština Leskovac – grad, Sala mesne zajednice Todorovce
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Ishrana muznih krava , savetodavac Dejan Randjelović
2. 09:30 do 10:00 Rezidba voća , savetodavac Dalibor Cvetanović

Cilj predavanja je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa pravilnim balansiranjem dnevnog obroka kod muznih krava, takođe i pravilan postupak rezidbe voća.
Koordinator: Dejan Randjelović

Izvor: PSSS Leskovac