Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 29.01.2021. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Leskovac , opština Leskovac – grad, Poslovne prostorije Slavoljuba Stojiljkovića
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Organska proizvodnja u pčelarstvu , savetodavac Nenad Stefanović
2. 18:35 do 19:05 Prventivna zaštita pčela od pesticida , savetodavac Mirjana Petrović

Cilj ovog predavanja je bio da se uz saradnju Udruženja pčelara Leskovac i oedeljenja za ekologiju Opštine Leskovac ukažu mogućnosti proizvodnje meda iz organske proizvodnje kao i preventivne zaštite pčela od prskanja voćaka u cvetu,
Koordinator: Nenad Stefanović

Izvor: PSSS Leskovac