Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 29.01.2021. godine, sa početkom u 12:30 održana je predavanje, mesto Slavujevce , opština Leskovac – grad, Prostorija mesne zajednice
sa temama:
1. 12:30 do 13:00 Zlatasto žutilo vinove loze , savetodavac Bojana Karapandžić
2. 13:00 do 13:30 Ključne tačke u tehnologiji gajenja vinove loze , savetodavac Aleksandar Mitic

Cilj predavanja je bio da se poljoprivrednm proizvođačima ukaže na na zlatasto žutilo vinove loze i mere kontrole ovog oboljenja, kao i na ključne tačke u tehnologiji gajenja vinove loze.
Koordinator: Bojana Karapandžić

Izvor: PSSS Leskovac