Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 27.01.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Ladovica , opština Vlasotince, Gazdinstvo Stanković Slobodana
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Ključne tačke u tehnologiji proizvodnje koštičavih voćnih vrsta , savetodavac Aleksandar Mitic
2. 10:30 do 11:00 Zaštita koštičavog voća , savetodavac Bojana Karapandžić

Cilj predavanja je bio da se poljoprivrednim proizvođačima ukaže na ključne tačke u tehnologiji proizvodnje koštičavih voćnih vrsta, kao i na bolesti i štetočine koštičavog voća i mere zaštite.
Koordinator: Aleksandar Mitic

Izvor: PSSS Leskovac