Objava: PREDAVANJE-PSSS Kuršumlija

Dana 22.02.2024. godine, sa početkom u 09:59 održana je predavanje, mesto Blace , opština Blace, Dom kulture
sa temama:
1. 09:59 do 10:30 Prepoznavanja lokalnih proizvoda koji bi mogli da budu zaštićeni nekom od oznaka geografskog porekla, sistemu zaštite geografskog porekla i benefitima koje poljoprivredni proizvođači mogu ostvariti realizacijom ovog procesa , savetodavac Magdalena Todorović
2. 10:30 do 11:00 Seoski turizam- poslovna prilika , savetodavac Tanja Davidović
3. 11:01 do 11:33 Posticaji Ministarstva poljporivrede , savetodavac Ivana Obradović

Cilj ovog predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa lokalnih proizvoda koji bi mogli da budu zaštićeni nekom od oznaka geografskog porekla, sistemu zaštite geografskog porekla i sa Seoskim turizmom ,kao i sa posticajima Ministarstva poljoprivrede.
Koordinator: Magdalena Todorović

Izvor: PSSS Kuršumlija